• Jove Ilića 165 11040 Beograd
  • (+ 381 11) 309-29-99
  • cesla@fpn.bg.ac.rs

Naši Događaji

Okrugli sto „Nova Ružičasta plima?

Okrugli sto „Nova Ružičasta plima? Šta donosi godina izbora u Latinskoj Americi?“

Okrugli sto „Nova Ružičasta plima? Šta donosi godina izbora u Latinskoj Americi?“ u organizaciji Instituta za evropske studije i Centra za studije Latinske Amerike Fakultet političkih nauka održan je 18. jula na Institutu za evropske studije u Beogradu. Na ovom događaju govorili su dr Zoran Krstić, redovni profesor FPN-a i rukovodilac Centra za studije Latinske Amerike, profesor dr Dejan Mihailović sa Univerziteta Monterej u Meksiku, dr Višeslav Simić, višegodišnji institut u Meksiku, i dr Rajko Petrović sa Instituta za evropske studije.

Uvodno izlaganje imao je profesor Krstić koji se osvrnuo na sam pojam „ružičastog talasa“ i uslovi pod kojima se ovaj zaokret ulevo dogodio na političkom tlu Latinske Amerike. Profesor Krstić posebno je napomenuo da su produbljivanje socijalnih i ekonomskih razlika važan faktor koji je doveo do uspona levice u ovom delu sveta, kao i da je izbor levičarskih predsednika u Čileu i Kolumbiji borbe. Kao posebnu odliku ovog regiona, Krstić je naveo postkolonijalno iskustvo, kao i deficit institucija i upravljački kapacitet države.

Dejan Mihailović nadovezao se na reči prethodnog govornika, istakavši dva ključna događaja za istoriju Latinske Amerike. U pitanju su državni udar u Čileu 11. septembra 1973. kada je svrgnut predsednik Salvador Aljende i rađanje Zapatističkog pokreta prvog januara 1994. Mihailović je istakao da su pobede levičara u Latinskoj Americi „posledica neoliberalne kuge koju su prenosili njihovi protivnici“.

Dr Višeslav Simić dao je komparativnu analizu prostora Latinske Amerike, Balkana i Srbije, sa naglaskom na odlike sistema kao što je korupcija, odrođenost elita i antiamerikanizam naroda.

Završnu reč imao je dr Rajko Petrović sa IES koji je govorio o odnosu latinoameričkih država prema ratu u Ukrajini. Petrović je naglasio promenu smera zemalja ovog regiona od osude Rusije pa sve do promene politike prema Rusiji koja je karakteristična za Argentinu, inače mogućoj novoj članici BRIKS.

Posle izlaganja govornika, usledila su pitanja publike i razgovor o temama kao što su izbori u Brazilu i ishod rata u Ukrajini, te način na koji će ovaj sukob uticati na Latinsku Ameriku i svet.Autor Petar Čolić, portparol Centra za studije Latinske Amerike

Fotografije Institut za evropske studije