• Jove Ilića 165 11040 Beograd
  • (+ 381 11) 309-29-99
  • cesla@fpn.bg.ac.rs

Naš Tim

Sektor za istraživanje i bilateralnu saradnju: Koordinator za dijasporu

Rođen je 23. janura 1994. godine u Loznici. U rodnom mestu je završio osnovnu školu, a potom 2009. upisuje Bogosloviju “Svetoga Petra Cetinjskog” na Cetinju, koju završava 2014. godine. Nakon toga upisuje Prvoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, na kojem 2021. godine stiče zvanje diplomirnog teologa. Iste godine postaje student master akademskih politikoloških studija religije na Fakultetu političkih nauka. Od 2022.

Kvalifikacije

Član je Centra za studije Latinske Amerike na poziciji Koordinatora za dijasporu Sektora za istraživanje i bilateralnu saradnju.