• Jove Ilića 165 11040 Beograd
  • (+ 381 11) 309-29-99
  • cesla.fpn@gmail.com

Informator LA

Lepeza političkih sistema u Latinskoj Americi

Region Latinske Amerike predstavlja izuzetno bogat kaleidoskop i izvorište političkih ideja, institucija i različitih političkih procesa. Zemlje ovog područja spadaju u onu grupu država čije nacionalne projekte i programe državno-političkog razvoja, kao i njihove perspektive nije tako lako razumeti i objasniti, a kamoli predvideti budući pravce i tokove razvoja.

Bogatstvu ideološko-kulturnog spektra svakako doprinosi istorijski uticaj.

Krajnje tentativno se može napraviti lepeza postojećih i aktuelnih političkih pravaca-projekata razvoja koja ide od demagoškog, levičarskog populizma (Venecuela, Kolumbija, Bolivija) preko hibridnog neo-insitucionalizma i imperijalnog prezidencijalizma (Meksiko), umereno levičarskog pro-socijalizma (Čile, Brazil), stabilne proto-demokratije (Argentina), pro-socijalističkog jednopartizma (Kuba), do semi-demokratije (Salvador, Nikaragva, Honduras) i stabilne nekonsolidovane demokratije (Peru). Bogatstvu ideološko-kulturnog spektra svakako doprinosi istorijski uticaj španske renesanse, evropskog liberalizma, američkog imperijalizma i kolonijalizma, kao i sovjetske socijalističke revolucije.