• Jove Ilića 165 11040 Beograd
  • (+ 381 11) 309-29-99
  • cesla@fpn.bg.ac.rs

Naš Tim

Sektor za istraživanje i bilateralnu saradnju: Koordinator za Meksiko

Rođen 7. novembra 1998. godine i odrastao u Kuli. Završio je međunarodni smer na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, stekavši naučnu titulu diplomirani politikolog za međunarodne poslove. Trenutno je student master akademskih politikoloških studija religije na Fakultetu političkih nauka.

Kvalifikacije

Osnivač je i prvi glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa studenata društveno-humanističkih nauka i umetnosti „Politeuma“ (izdavač: Srpski politički forum, per. od 2019). Radio je kao urednik rubrike „Pogledi“ Internet magazina „Kompas“ od 2021. do 2022. godine. Stipendista je Fonda za mlade talente „Dositeja“ Ministarstva omladine i sporta. Član je Centra za studije Latinske Amerike od 2022. godine, na poziciji sekretara Centra i koordinatora za Meksiko Sektora za istraživanje i bilateralnu saradnju.