• Jove Ilića 165 11040 Beograd
  • (+ 381 11) 309-29-99
  • cesla@fpn.bg.ac.rs

Our Professionals

Sektor za istraživanjе i bilateralnu saradnju: Koordinator za Argentinu i Peru

Rođen je 11. novembra 1998. godine u Čačku. U istom gradu je završio Gimnaziju, na Društveno-jezičkom smeru. Nakon Gimnazije, upisao je, a kasnije i diplomirao na Fakultetu političkih nauka i stekao zvanje diplomiranog politikologa. Na istom fakultetu pohađa master akademske politikološke studije religije.

Kvalifikacije

Bio je angažovan u organizaciji i realizaciji projekta „Naš Beograd“ 2019. godine. Od 2022. je član Centra za studije Latinske Amerike, na poziciji koordinatora za Argentinu i Peru, u okviru Sektora za istraživanja i bilateralnu saradnju.