• Jove Ilića 165 11040 Beograd
  • (+ 381 11) 309-29-99
  • cesla@fpn.bg.ac.rs

Naš Tim

Sektor za istraživanje i bilateralnu saradnju: Koordinator za Brazil

Rođen 25. februara 1997. godine u Aleksincu, gde završava osnovno i srednje obrazovanje. Svoje prve akademske korake pravi na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kom 2020. godine stiče zvanje diplomiranog teologa, a potom 2022. godine brani master rad na temu: “Tumačenje Jovanovog Jevanđelja u Egzegezi Avgustina Iponskog” i stiče zvanje master teologa. Student je master akademskih politikoloških studija religije na Fakultetu politickih nauka.

Kvalifikacije

Član Centra za studije Latinske Amerike od 2022 godine, na poziciji koordinatora za Brazil Sektora za istraživanje i bilateralnu saradnju.