• Jove Ilića 165 11040 Beograd
  • (+ 381 11) 309-29-99
  • cesla@fpn.bg.ac.rs

Naš Tim

Vasilije Otović

Rođen 23. maja 2002. godine u Kragujevcu, gde je završio Prvu kragujevačku gimnaziju na društveno- jezičkom smeru. Godine 2021. upisao je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je redovni student osnovnih akademskih studija na međunarodnom smeru.

Kvalifikacije

Godine 2022. radio je na internacionalnom košarkaškom kampu u Madridu, u organizaciji Erasmus-a. Od iste godine je saradnik u Centru za studije Latinske Amerike FPN.